Begroting 2019

Cultuur, samenleving en sport

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan de promotie van de culturele en toeristische-recreatieve sectoren en voorzieningen.

Krachtige Flevolandse samenleving
De uitdagingen voor een krachtige samenleving zijn complex en vragen van de vele organisaties die actief zijn op dit terrein de ambitie en het vermogen om over hun grenzen heen te kijken, zich te verbinden en samenspel te organiseren. De provincie bevordert, indien nodig, dit samenwerkend vermogen. En als de provincie een toegevoegde waarde heeft, doet ze mee. Bijvoorbeeld bij experimenten, die op bovenlokaal niveau bijdragen aan krachtiger samenleven.

Typisch Flevoland, net even anders
In de Cultuurnota 2017-2020 ligt het accent op het ontstaan, groeien en verrijken van de Flevolandse identiteit. Daarmee sluiten we aan bij de Flevoperspectieven: Het Verhaal van Flevoland en Krachtige Samenleving. We werken ook in 2019 aan een doorgaande opbouw van de Flevolandse culturele infrastructuur en het cultureel erfgoed.

Sport
Sport verbindt ons allemaal en is ook nog eens goed voor ons. Het draagt bij aan vitaliteit, economie en identiteit van de provincie. Daarom zet provincie Flevoland zich in om de inwoners van Flevoland het sporten zo aangenaam en toegankelijk mogelijk te maken en te beleven.

Maatschappelijk effect

In Flevoland is het goed wonen, werken en recreëren met een versterkte Flevolandse identiteit en een verbeterd imago.

Effect van ons beleid

De promotie van de culturele en toeristisch-recreatieve voorzieningen heeft geleid tot grotere bekendheid en hogere bezoekersaantallen en meer kansen voor ondernemers.

Programmaonderdeel en doelen

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 6.928
Baten € 0
Saldo € 6.928