Begroting 2019

Economie

Verbonden partij(en)

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM, werktitel voor de transitie van Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, de OMFL) geeft, in opdracht van de provincie, uitvoering aan onderdelen van het Economische Programma waarbij de sturingsfilosofie van het programma het vertrekpunt is. De vraag van de ondernemer staat daarbij centraal.

Toerisme Flevoland (afhankelijk van stadium ROM-transitie) promoot, in opdracht van ons, het vrijetijdsaanbod van Flevoland, zodanig dat Flevolandse beelddragers van het unieke en onderscheidende karakter van Flevoland, goed voor het voetlicht worden gebracht bij de diverse kansrijke doelgroepen. Zij draagt daarmee bij aan het doel: een versterkte profilering van de vrijetijdseconomie.