Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

3.1 Algemeen

Kapitaalgoederen zijn bezittingen waarin de provincie heeft geïnvesteerd en die een maatschappelijke waarde vertegenwoordigen. De maatschappelijke waarden van de provinciale infrastructuur zijn mobiliteit, bereikbaarheid, doorstroming, veiligheid en leefbaarheid. Om de waarde van de kapitaalgoederen gedurende de levensduur te behouden, worden deze doelmatig, duurzaam en kostenefficiënt beheerd.

De provincie is verantwoordelijk voor het beheer en in stand houden van de provinciale infrastructuur. Deze infrastructuur omvat wegen, fietspaden, kunstwerken inclusief beweegbare bruggen en sluizen, vaarwegen, groen, verkeersregelinstallaties en openbare verlichting. De provincie heeft de wettelijke zorgplicht voor deze kapitaalgoederen. Het provinciale areaal omvat onder andere:

Tabel 3.1: provinciaal areaal

Wegen

Weg

618 km

Fietspad

371 km

Rotondes

68 stuks

Bruggen (civiele kunstwerken)

113 stuks

Duikers (civiele kunstwerken)

95 stuks

Verkeerslicht locaties

41 stuks

Lichtmasten

130 locaties

Water

Vaarweg

169 km

Beweegbare bruggen

10 stuks

Sluizen

11 stuks

Passantensteigers

29 stuks

Oeverconstructies

328 km

Natuurvriendelijke oevers

25 km

Groen

Bermen vlak en talud

1.140 hectare

Bos en sierbeplanting

113 hectare

Overige gronden

108 hectare

Bomen

34.415 stuks