Begroting 2019

Provincie Flevoland - Begroting 2019

Welkom bij de digitale versie van de begroting 2019. In de begroting is vastgelegd wat de provincie wil bereiken, wat daarvoor wordt gedaan en welke financiële middelen daarvoor beschikbaar worden gesteld. Het jaar 2019 is een jaar waarin Statenverkiezingen worden gehouden. Dit is daarmee de laatste begroting van het huidige college en deze staat dan ook in het teken van de afronding van het College uitvoeringsprogramma 2015-2019.

Samenvatting