Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Algemeen

5.1 Algemeen

Voor een adequate uitvoering van de provincietaken is een goede bedrijfsvoering onontbeerlijk en tegelijk niet altijd even zichtbaar. Een goede bedrijfsvoering is niet alleen kwalitatief op orde, maar is ook efficiënt; het legt zodoende geen groter beslag op de beschikbare middelen dan strikt noodzakelijk is. De opdracht aan het management is dan ook de kwaliteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering te borgen en te optimaliseren. Dat is geen eenmalig project, maar vraagt voortdurende aandacht en inzet. Nieuwe ontwikkelingen, opgaven en wettelijke verplichtingen zorgen ervoor dat we permanent investeren in de bedrijfsvoering. In de cao van 2017-2018 zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van arbeidsverhoudingen en modern werkgeverschap in gang gezet. In 2019 wordt hierop verder voortgebouwd. Ook de huisvesting en de ICT worden aangepast aan het moderne werken. De aanpassing hiervan is in 2018 gestart en zal in 2019 worden afgerond.