Begroting 2019

Cultuur, samenleving en sport

Financieel overzicht

(bedragen x € 1.000)
OmschrijvingRekening 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
Lasten
4.1 Cultuur8.9726.1925.1394.9184.7614.761
4.1.1 Cultureel erfgoed6.2672.2552.0622.0831.9251.925
P411011 Monumentenwacht Overijssel-Flevoland121313131313
P411012 Monumenten en archeologie124184106106106106
P411013 Steunfunctie archeologie/monumenten119121124124124124
P411014 Kapitaallasten lening NLP000000
P411015 Nieuw Land Erfgoedcentrum1.39300000
P411016 Beheer historische prov. archieven67680000
P411017 Restauratie oude bakkerij Urk000000
P411018 Renovatie Palenscherm Urk000000
P411019 Batavialand4.2961.4881.5211.5211.5211.521
P411020 Wereld Erfgoed Schokland1000000
P411021 Cultuurconvenant Archeologie 05-08000000
P411022 Provinciaal archeologisch depot113485161161161161
P411023 100 jaar Zuiderzeewet1072380000
P411024 Rijksmonument Waterloopbos280858000
P411025 Langetermijnvisie erfgoed0176527700
P411098 Afwikkelingsverschillen-3-5170000
4.1.2 Kunst2.7053.9373.0772.8362.8362.836
P412011 Uitvoeringskosten608858585858
P412012 Investeringsimpuls Klassieke Muziek808385000
P412013 Cultuurmarketing000000
P412014 Aankoop en onderhoud beeldende kunst442728282828
P412015 Cultuurpart./-educatie met kwaliteit251254158158158158
P412016 Subsidie Land Art108111113113113113
P412017 Speerpuntlandschapskunst577576767676
P412018 Podiumkunsten513524535535535535
P412019 Adviescommissie cultuur161717171717
P412020 Cultuureducatie PO FleCk470480490490490490
P412021 Serv.centr.Flevolandse Bibliotheken901989939939939939
P412022 Centrum Amateurkunst204208213213213213
P412023 Landschapskunstwerk07280000
P412025 Cultureel evenement0150156000
P412026 Cultuureducatie Voortgezet Onderwijs0203207207207207
P412098 Afwikkelingsverschillen000000
4.2 Samenleving en sport1.7501.7021.7901.7901.7901.790
4.2.1 Samenleving1.0981.0691.1421.1421.1421.142
P421012 Onderzoek voorzieningen666768686868
P421013 Ouderen en eenzaamheidsbestrijding5000000
P421014 CMO Flevoland9831.0021.0241.0241.0241.024
P421015 Overige kosten000000
P421017 Regenboogprovincie0050505050
P421070 Afwikkelingsverschillen000000
4.2.2 Sport651633647647647647
P422011 Adv,onderzoek,evaluatie sportbeleid374748484848
P422012 Sportbeleid290255261261261261
P422013 Sport Service Flevoland325332339339339339
P422098 Afwikkelingsverschillen000000
Baten
4.1 Cultuur0-1450000
4.1.1 Cultureel erfgoed0-1450000
P411012 Monumenten en archeologie0-590000
P411021 Cultuurconvenant Archeologie 05-08000000
P411023 100 jaar Zuiderzeewet0-850000
4.1.2 Kunst000000
P412023 Landschapskunstwerk000000
Saldo van lasten en baten10.7227.7506.9286.7086.5506.550