Begroting 2019

Cultuur, samenleving en sport

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2015

2016

2017

Streef-
cijfer
2018

Streef-
cijfer
2019

2020
-
2022

Culturele kracht en identiteit

Totaal aantallen bezoekers van voorstellingen, festivals, culturele instellingen en -evenementen die met provinciale middelen mogelijk gemaakt zijn (incl. Batavialand).

n.b

n.b

240.285

240.000

240.000

240.000

Aantallen bezoekers Batavialand

n.b.

n.b.

110.473

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Sport

Realisatie grootschalige (inter-) nationale sportevenementen

5

9

8

≥4

≥4

≥4

Realisatie en/of verlenging Regionale trainingscentra

7

5

4

≥4

≥4

≥4

Percentage mensen met een beperking dat aan sport doet
Toelichting: doel betreft 5% toename ten opzichte van 0-meting uit 2015. Vervolgmeting in 2018.
Bron: Provincie Flevoland

52%

n.b.

n.b.

57%

>57%

>57%

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2015

2016

2017

Streef-
cijfer 2018

Streef-
cijfer 2019

2020
-
2022

Restauratie-volume

Rijksmonumenten (exclusief functie woonhuis): staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’

  1. Percentage
  2. Kubieke meters

Bron: Monumentenwacht

n.b.
n.b.

n.b.
n.b.

n.b.
n.b.

6,8%
1.675

6,8%
1.675

6,8%
1.675