Begroting 2019

Lokale heffingen

Overzicht tarieven

Tabel 1.1: Heffingstarieven

Lokale heffing*

Tarief

2018

2019

2020

2021

2022

Opcenten MRB   

per 1-1 (aantal)

79,0

79,8

80,6

81,4

82,2

Grondwaterheffing

per 100 m3

1,41

1,41

1,41

1,41

1,41

Nazorgheffing (€)

Friese Pad (gesloten)
Braambergen (pilot IDS)
Zeeasterweg (open)

0
0
400.000

0
0
400.000

0
0

400.000

0
0

400.000

0
0

400.000

* De individuele legestarieven zijn terug te vinden in de Legesverordening provincie Flevoland.