Begroting 2019

Gebiedsontwikkeling

Financieel overzicht

(bedragen x € 1.000)
OmschrijvingRekening 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
Lasten
7.1 Noordelijk Flevoland4.7012.3752.2752.0502.0502.050
7.1.1 Noordelijk Flevoland4.7012.3752.2752.0502.0502.050
P711011 Noordelijk Flevoland procesgelden117575000
P711012 Noordelijk Flevoland4.4712.0502.0502.0502.0502.050
P711013 Servicehaven Noordelijk Flevoland219250150000
7.2 Midden Flevoland231602825482482482
7.2.1 Amsterdam Lelystad Airport/OMALA223498329353535
P721005 Kapitaallasten000000
P721011 Amsterdam Lelystad Airport186463294000
P721012 OMALA373535353535
7.2.2 Concentratie Rijksvastgoed Lelystad55050000
P722011 Procesgelden Rijksvastgoed Lelystad55050000
7.2.3 Flevokust Haven354446447447447
P723005 Kapitaallasten00390390390390
P723011 Flevokust Haven35456575757
7.3 Zuidelijk Flevoland15.1978.5077.1181.018743643
7.3.1 Zuidelijk Flevoland11.7328.0076.618618643643
P731005 Kapitaallasten000100100100
P731011 Procesgeld Almere 2.0177214218218218218
P731012 Fonds Verstedelijking Almere7.2736.7686.200000
P731013 IFA3.9347000000
P731014 Floriade Werkt275325200300325325
P731015 Procesgeld Floriade7300000
7.3.2 Markermeer/IJmeer3.4655005004001000
P732011 IJmeer/Markermeer3.4655005004001000
7.4 Nieuwe Natuur8287.2503.783129129129
7.4.1 Nieuwe Natuur8287.2503.783129129129
P741005 Kapitaallasten000000
P741007 Gronden OVW Nieuwe Natuur7900000
P741011 Procesgelden Nieuwe Natuur435650250979797
P741012 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur1946.5003.500000
P741013 Verpachten gronden OVW6710033333333
P741014 Verrekening kosten boeren5300000
Baten
7.1 Noordelijk Flevoland-678-50-50-50-50-50
7.1.1 Noordelijk Flevoland-678-50-50-50-50-50
P711012 Noordelijk Flevoland-678-50-50-50-50-50
7.2 Midden Flevoland0-150-358-357-357-357
7.2.1 Amsterdam Lelystad Airport/OMALA000000
P721012 OMALA000000
7.2.3 Flevokust Haven0-150-358-357-357-357
P723011 Flevokust Haven0-150-358-357-357-357
7.3 Zuidelijk Flevoland-288-325-200-300-325-325
7.3.1 Zuidelijk Flevoland-288-325-200-300-325-325
P731011 Procesgeld Almere 2.0-1300000
P731012 Fonds Verstedelijking Almere000000
P731014 Floriade Werkt-275-325-200-300-325-325
7.4 Nieuwe Natuur-358-3.416-1.429-129-129-129
7.4.1 Nieuwe Natuur-358-3.416-1.429-129-129-129
P741007 Gronden OVW Nieuwe Natuur000000
P741012 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur0-3.216-1.300000
P741013 Verpachten gronden OVW-358-200-129-129-129-129
Saldo van lasten en baten19.63514.79311.9642.8432.5432.443