Begroting 2019

Mobiliteit

Financieel overzicht

(bedragen x € 1.000)
OmschrijvingRekening 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
Lasten
6.1 Openbaar vervoer32.40333.59235.38335.86536.16336.282
6.1.1 Openbaar vervoer32.40333.59235.38335.86536.16336.282
P611011 Openbaar streekvervoer28.97129.98431.42631.94332.24532.364
P611012 Beheer OV (Prov proj stimulering)412674840806802802
P611014 Regiotaxi Flevoland2.6662.9343.1163.1163.1163.116
P611098 Afwikkelingsverschillen35500000
6.2 Mobiliteitsbeleid1.2901.7283.7391.9451.7784.036
6.2.1 Mobiliteit en verkeersmanagement7381.1512.6021.0751.0543.352
P621011 Organisatiekosten PBM122152154155155155
P621012 Voorverkenningen infrafonds242182261261240240
P621013 Vervoersmanagement189457333203203303
P621015 Verbreding sluizen Kornwerderzand6400000
P621016 Smart Mobility127360460456456154
P621017 Fietsmaatregelen001.394002.500
P621098 Afwikkelingsverschillen-500000
6.2.2 Verkeersveiligheid en verkeershinder5525771.137870724684
P622011 Educatie en communicatie193245290188188188
P622012 Instrumentatie beleid363332847682536496
P622098 Afwikkelingsverschillen-400000
6.3 Nieuwe infrastructuur16.76712.29111.4709.6534.5765.387
6.3.1 Investering provinciale infrastructuur16.76712.29111.4709.6534.5765.387
P631005 Kapitaallasten1.7501.9372.3492.7912.9963.807
P631006 Kapitaallasten nieuwe investeringen162060000
P631011 Bijdragen in vaarwegprojecten01500000
P631012 Bijdragen aan gemeenten8143.2831.5801.5801.5801.580
P631013 Bijdragen busbanen Almere03.7044.5292.27000
P631014 Bijdragen in provinciale projecten000000
P631015 Bijdr.reserves in provinciale proj.000000
P631017 Actieplan Regionaal OV14.1923.0123.0123.01200
P631098 Afwikkelingsverschillen-500000
6.4 Bestaande infrastructuur20.49519.62419.49318.83716.11714.174
6.4.1 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur20.49519.62419.49318.83716.11714.174
P641005 Kapitaallasten1925935699371.2541.660
P641007 Niet jaarl. onderhoud Infrastructuur12.24711.06910.8329.8096.7724.423
P641011 Jaarlijks onderhoud Infrastructuur6.8166.9547.0677.0677.0677.067
P641012 Gladheidsbestrijdingen1.1621.0081.0251.0251.0251.025
P641013 Steunpunten1800000
P641098 Afwikkelingsverschillen5900000
Baten
6.1 Openbaar vervoer-31.850-8.160-8.239-8.261-8.283-8.305
6.1.1 Openbaar vervoer-31.850-8.160-8.239-8.261-8.283-8.305
P611011 Openbaar streekvervoer-6.053-5.366-5.401-5.423-5.445-5.467
P611013 OV lijn 160 Almere-Nijkerk (Eemhof)-306-310-319-319-319-319
P611014 Regiotaxi Flevoland-1.983-2.484-2.519-2.519-2.519-2.519
P611015 Brede doeluitkering (BDU)-23.26100000
P611098 Afwikkelingsverschillen-24800000
6.2 Mobiliteitsbeleid-4600000
6.2.1 Mobiliteit en verkeersmanagement-4600000
P621012 Voorverkenningen infrafonds-1500000
P621013 Vervoersmanagement000000
P621014 Brede doeluitkering (BDU)000000
P621016 Smart Mobility-3100000
6.3 Nieuwe infrastructuur000000
6.3.1 Investering provinciale infrastructuur000000
P631018 Brede doeluitkering (BDU)000000
6.4 Bestaande infrastructuur-2.607-474-474-474-474-474
6.4.1 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur-2.607-474-474-474-474-474
P641011 Jaarlijks onderhoud Infrastructuur-2.402-317-317-317-317-317
P641012 Gladheidsbestrijdingen-1700000
P641014 Huren/pachten/rechten-151-157-157-157-157-157
P641098 Afwikkelingsverschillen-3700000
Saldo van lasten en baten36.45258.60261.37257.56549.87851.100