Begroting 2019

Mobiliteit

Bestaande infrastructuur

Portefeuillehouder

J. de Reus

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 19.493
Baten € -474
Saldo € 19.019