Begroting 2019

Mobiliteit

Nieuwe infrastructuur

Portefeuillehouder

J. de Reus

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 11.470
Baten € 0
Saldo € 11.470