Begroting 2019

Mobiliteit

Mobiliteitsbeleid

Portefeuillehouder

J. de Reus

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 3.739
Baten € 0
Saldo € 3.739