Begroting 2019

Mobiliteit

Openbaar vervoer

Portefeuillehouder

J.A. Fackeldey

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 35.383
Baten € -8.239
Saldo € 27.144