Begroting 2019

Energie, milieu en klimaat

Financieel overzicht

(bedragen x € 1.000)
OmschrijvingRekening 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
Lasten
5.1 Milieu incl. omgevingsdiensten5.1745.2924.9554.9454.9454.945
5.1.1 Milieu1.0711.027910910910910
P511005 Kapitaallasten000000
P511011 Klassieke milieutaken348440437437437437
P511012 Afdracht nazorgheffing400400400400400400
P511013 Nazorg Friese pad679173737373
P511014 Impuls Omgevingsveiligheid102960000
P511098 Afwikkelingsverschillen15500000
5.1.2 Omgevingsdiensten4.1034.2654.0454.0354.0354.035
P512011 PUL238327332321321321
P512012 Omgevingsdienst4.1503.9383.7143.7143.7143.714
P512098 Afwikkelingsverschillen-28500000
5.2 Energie en klimaat2.0883.9112.4901.6271.1441.144
5.2.2 Duurzaamheid, incl. duurzaam bodemgebruik en DE-on2.0883.9112.4901.6271.1441.144
P522013 Subsidies IVN / NMF297303309309309309
P522014 Duurzaamheid en energie8051.641916875834834
P522015 Bodem8081.6181.26544300
P522016 Opgave duurzame energie03500000
P522098 Afwikkelingsverschillen17800000
Baten
5.1 Milieu incl. omgevingsdiensten-485-499-473-473-473-473
5.1.1 Milieu-492-499-473-473-473-473
P511011 Klassieke milieutaken-19-100000
P511012 Afdracht nazorgheffing-400-400-400-400-400-400
P511013 Nazorg Friese pad-67-89-73-73-73-73
P511014 Impuls Omgevingsveiligheid-600000
P511098 Afwikkelingsverschillen000000
5.1.2 Omgevingsdiensten600000
P512011 PUL000000
P512098 Afwikkelingsverschillen600000
5.2 Energie en klimaat-164-381-87-4000
5.2.2 Duurzaamheid, incl. duurzaam bodemgebruik en DE-on-164-381-87-4000
P522014 Duurzaamheid en energie-143-310-80-4000
P522015 Bodem-21-71-7000
Saldo van lasten en baten6.6138.3236.8856.0595.6165.616