Begroting 2019

Economie

Financieel overzicht

(bedragen x € 1.000)
OmschrijvingRekening 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
Lasten
3.1 Ondernemerschap en groei3.8107.3003.0812.8222.5552.288
3.1.1 Ondernemerschap en groei3.8107.3003.0812.8222.5552.288
P311005 Kapitaallasten000000
P311011 Internationalisering000000
P311012 Onderzoek000000
P311013 Sociaal economische ontwikkeling000000
P311014 Ontwikkelings Maatschappij Flevoland7878031.3211.3211.3211.321
P311015 Provinciaal Platform Arbeidsmarkt000000
P311016 Herstructurering bedrijventerreinen4695000000
P311018 Projecten Innovatie000000
P311019 Versterking economische clusters000000
P311020 Arbeidsmarktprojecten000000
P311021 Bevordering ondernemersbeleid000000
P311023 Bijdrage Berechja000000
P311024 Fonds Visserij000000
P311027 Financiering & support8095.035969669669669
P311028 Markt & Culture1.304229156156156156
P311029 Human Capital agenda33158433537516093
P311030 Onderzoek, monitoring & evaluatie2131491011014949
P311031 AER Eurodyssey002002002000
P311098 Afwikkelingsverschillen-10400000
3.2 Recreatie en toerisme incl. gebiedspromotie8861.4581.3081.2561.2561.256
3.2.1 Gebiedspromotie, recreatie en toerisme8861.4581.3081.2561.2561.256
P321011 Gebiedspromotie35100000
P321012 Toerisme Flevoland Promotie414422432432432432
P321013 Actieplan recreatie en toerisme12100000
P321014 Watersportstrand+brug houtribdijk000000
P321015 Recreatieve benutting van monumenten05152000
P321016 Routeontwikkeling022978787878
P321017 Beleidsontwikkeling en onderzoek0153156156156156
P321018 Vergroten van belevingswaarde0153156156156156
P321019 Gebiedsbranding Flevoland0400254254254254
P321020 Waterplantenproblematiek050180180180180
P321098 Afwikkelingsverschillen000000
Baten
3.1 Ondernemerschap en groei000000
3.1.1 Ondernemerschap en groei000000
P311013 Sociaal economische ontwikkeling000000
P311022 LISA-werkgelegenheidsenquete000000
P311028 Markt & Culture000000
Saldo van lasten en baten4.6958.7584.3894.0773.8103.544