Begroting 2019

Landelijk gebied en natuur

Financieel overzicht

(bedragen x € 1.000)
OmschrijvingRekening 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
Lasten
2.1 Leefbaarheid landelijk gebied768501.025000
2.1.1 Leefbaarheid landelijk gebied407501.025000
P211011 Beleidsontwikkeling landelijk gebied407501.025000
2.1.2 Digitale infrastructuur buitengebied361000000
P212011 Digitale ontsluiting buitengebied361000000
2.2 Natuur en landschap8.79513.57910.3638.9918.9918.940
2.2.1 Natuurbeheer8.79513.57910.3638.9918.9918.940
P221011 Monitoring N&L-beleid497072727272
P221012 Natuurbescherming en -beleid13900000
P221013 Landschapsbeheer Flevoland162188168144144144
P221014 Flora en Faunawet1200000
P221015 Faunabeheereenheid Flevoland108234145707070
P221016 Stichting Flevolandschap688702718718718718
P221017 Natura 2000451.4621.500676676676
P221018 Beheer natuur5.8634.8204.7984.7984.7984.798
P221019 Beheer agrarisch natuurbeheer284609750750750699
P221020 Functiewijziging409458468468468468
P221021 Faunafonds277163166166166166
P221022 Uitvoeringskosten730457464464464464
P221023 Nationaal Park Oostvaardersplassen232766450000
P221025 Grote grazers543.376500500500500
P221026 Beleidsontwikkeling Natuur0275165165165165
P221098 Afwikkelingsverschillen-25700000
Baten
2.2 Natuur en landschap25-50-50-50-500
2.2.1 Natuurbeheer25-50-50-50-500
P221019 Beheer agrarisch natuurbeheer-13-50-50-50-500
P221098 Afwikkelingsverschillen3800000
Saldo van lasten en baten8.89614.37911.3388.9418.9418.940