Begroting 2019

Landelijk gebied en natuur

Natuur en landschap

Portefeuillehouder

H.J. Hofstra (Natuur en landschap)
M.A. Rijsberman (Nationaal Park Nieuw Land)

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 10.363
Baten € -50
Saldo € 10.313