Begroting 2019

Landelijk gebied en natuur

Leefbaarheid landelijk gebied

Portefeuillehouder

H.J. Hofstra (Leefbaarheid landelijk gebied)
M.A. Rijsberman (Digitale ontsluiting buitengebied)

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 1.025
Baten € 0
Saldo € 1.025