Begroting 2019

Landelijk gebied en natuur

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2015

2016

2017

Streef-
cijfer
2018

Streef-
cijfer 2019

2020
-
2022

Vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied

Aantal inwoners in het landelijk gebied
Toelichting: incl. kleine kernen, excl. AZC’s

37.935

38.030

38.480

≈ 38.000

≈ 38.000

≈ 38.000

Aantal bedrijven in het landelijk gebied
Toelichting: incl. kleine kernen

5.302

5.256

5.305

> 5.200

> 5.200

> 5.200

Aantal landbouwbedrijven met niet-agrarische nevenactiviteiten
Bron: CBS, Vestigingenregister

n.b.

36,2%

n.b.

> 39,8%

> 39,8%

> 39,8%

Aantal hectaren Nationaal Natuurnetwerk
Bron: Provincie Flevoland/VRN

26.501

26.273

26.273

≈ 26.000

≈ 26.000

≈ 26.000

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2015

2016

2017

Streef-
cijfer 2018

Streef-
cijfer 2019

2020
-
2022

Beheerde natuur

Het beheer van natuurwaarden (uitgedrukt in hectares), binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), met contract

23.206

23.452

23.464

≈23.500

≈23.500

≈23.500

Ontwikkelde nieuwe natuur*

De ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden uitgedrukt in hectares
Toelichting: dit betreft compensatie binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Bron: Provincie Flevoland/VRN

0

27

0

0

37

104,5
(totaal)

* Flevoland streeft een hogere kwaliteit na, niet een grotere oppervlakte beheerde natuur.