Begroting 2019

Kwaliteit openbaar bestuur

Bestuurszaken

Portefeuillehouder

M.A. Rijsberman (Bestuurlijke zaken)
L. Verbeek (Kwaliteit openbaar bestuur - rijkstaak)

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 148
Baten € 0
Saldo € 148