Begroting 2019

Gebiedsontwikkeling

Zuidelijk Flevoland

Portefeuillehouder

J. de Reus (RRAAM/Almere 2.0)
M.A. Rijsberman (Markermeer-IJmeer)
J.N.J. Appelman (Floriade Werkt!)

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 7.118
Baten € -200
Saldo € 6.918