Begroting 2019

Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Financieel overzicht

(bedragen x € 1.000)
OmschrijvingRekening 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
Lasten
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling2.0153.9993.911911911711
1.1.1 Omgevingsvisie8962.4303.050505050
P111011 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan8522.0213.050505050
P111012 Overheidsparticipatie444090000
1.1.2 Ruimtelijke kaderstelling9421.351650650650450
P112011 Wro procedures366666
P112012 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding448788888888
P112013 Omgevingswet5529112002002000
P112014 MRA Metropool Regio Amsterdam301311317317317317
P112015 Beleidsontwikkeling Wonen473738383838
P112098 Afwikkelingsverschillen-500000
1.1.3 Ruimtelijke informatievoorziening176218212212212212
P113012 Beleidsinformatievoorziening176218212212212212
P113098 Afwikkelingsverschillen000000
1.2 Water546560454361361361
1.2.1 Water546560454361361361
P121005 Kapitaallasten000000
P121007 Grondwaterbeheer000000
P121011 Waterkwaliteit294344234141141141
P121013 Grondwaterbeleid en drinkwater256216220220220220
P121098 Afwikkelingsverschillen-400000
Baten
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling-81-32-22-22-22-22
1.1.1 Omgevingsvisie-6000000
P111011 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan-6000000
1.1.2 Ruimtelijke kaderstelling000000
P112013 Omgevingswet000000
1.1.3 Ruimtelijke informatievoorziening-21-32-22-22-22-22
P113012 Beleidsinformatievoorziening-21-32-22-22-22-22
1.2 Water-551-470-470-470-470-470
1.2.1 Water-551-470-470-470-470-470
P121007 Grondwaterbeheer-527-470-470-470-470-470
P121011 Waterkwaliteit-2500000
P121098 Afwikkelingsverschillen000000
Saldo van lasten en baten1.9284.0573.873779779579