Begroting 2019

Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2015

2016

2017

Streef-
cijfer
2018

Streef-
cijfer
2019

2020
-
2022

Evenwichtige en duurzame door-ontwikkeling

Harde planvoorraad bedrijventerreinen: in 2030 < 6 jaar
Toelichting: Indicator conform RO Visie Werklocaties Flevoland 2015 en Convenant

28 jaar

19 jaar

18 jaar

18
jaar

14
jaar

10 jaar

Leegstand kantoren Almere en Lelystad
Bron: IBIS, Monitor Plabeka

30,6%

31,2%

28,9%

23,0%

<20%

<20%

Percentage regionale keringen dat voldoet aan de normen  
Bron: Provincie Flevoland

49%

98%

98%

99%

100%

100%

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2015

2016

2017

Streef-
cijfer
2018

Streef-
cijfer
2019

2020
 -
2022

Water-kwaliteit (oppervlakte-water)

Percentage van de waterlichamen met een ecologische kwaliteit:

  • goed
  • matig
  • ontoereikend
  • slecht

Bron: waarstaatjeprovincie.nl

0%
84%
16%
0%

0%
83%
17%
0%

0%
83%
17%
0%

0%
83%
17%
0%

>0%
<83%
<17%
0%

>0%
<83%
<17%
0%