Begroting 2019

Financiering

Ontwikkelingen

4.2 Ontwikkelingen

Door het jaar heen worden de actuele zaken en ontwikkelingen binnen het vakgebied gevolgd. Dit vindt onder andere plaats door deelname aan het interprovinciale Vakberaad Treasury Provincies. Op deze wijze staan wij open voor (toegestane) mogelijkheden die zich aandienen. Dit uiteraard binnen de grenzen van de liquiditeitenplanning voor de lange termijn.

In 2019 zullen de uitkomsten (en effecten) bekend worden van de door het ministerie van Financiën uitgevoerde beleidsdoorlichting Schatkistbankieren. In 2018 is deze beleidsdoorlichting uitgevoerd, besproken in de Ministerraad en verzonden aan de Tweede Kamer.