Begroting 2019

Gebiedsontwikkeling

Noordelijk Flevoland

Portefeuillehouder

J.N.J. Appelman
J. de Reus (MITC)

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 2.275
Baten € -50
Saldo € 2.225