Begroting 2019

Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder

J. de Reus (Ruimtelijke ontwikkeling)
M. Rijsberman (Ruimte voor Initiatief)

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 3.911
Baten € -22
Saldo € 3.888