Begroting 2019

Kwaliteit openbaar bestuur

Indicatoren

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

Streef-
cijfer 2019

2020
-
2022

Gemeenten onder preventief financieel toezicht

Aantallen gemeenten onder preventief toezicht

0

0

0

0

0

0

Opkomst bij verkiezingen

De opkomstcijfers van verkiezingen tweede kamer/ provinciale staten/ gemeenteraden weergegeven in percentage kiezers/ stemgerechtigden

45,6% (PS)

n.v.t

79,3% (TK)

51,1% (GR)

> 45,6%
(PS)

n.n.b

Bron: Provincie Flevoland