Begroting 2019

Gebiedsontwikkeling

Verbonden partij(en)

Ook via onze participatie in de verbonden partijen OMALA N.V. en Airport Garden City C.V. houden wij directe invloed op de ontwikkelingen rondom Amsterdam Lelystad Airport om de economische, infrastructurele en duurzaamheidsdoelstellingen van deze ontwikkeling te realiseren.